Το Soft1 ERP είναι ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά πληροφορικά συστήματα, με λειτουργίες που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είτε άμεσα, με τις έτοιμες λειτουργίες και δυνατότητες που περιλαμβάνει, είτε μέσω των Customization Tools, που παρέχει, μέσω των οποίων είναι δυνατή η υλοποίηση οποιασδήποτε, εξειδικευμένης απαίτησης υπάρχει.

Τα Customization Tools δίνουν δυνατότητες επέκτασης της εφαρμογής, κάνοντας χρήση των εσωτερικών εργαλείων ανάπτυξης και παραμετροποίησης, όπως η απλή σχεδίαση μίας προβολής (οθόνης) και ο έλεγχος της συμπεριφοράς της με κώδικα scripting, η δημιουργία custom οντοτήτων στην βάση δεδομένων και διαχείρισή τους, ο ευέλικτος μηχανισμός Import Script κλπ. Αλλά και για μεγάλης έκτασης ειδικές εφαρμογές, παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης με εξωτερικές βιβλιοθήκες (dlls) σε τεχνολογίες .ΝΕΤ και Delphi (Embedded Solutions).


Η Red Pill IT Solutions, που είναι επίσημος συνεργάτης της Softone, έχει την τεχνογνωσία που απαιτείται και σε συνεργασία με αντιπροσώπους - συνεργάτες της Softone, έχει υλοποιήσει πληθώρα μικρών ή μεγάλων εφαρμογών για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες των πελατών τους.

Εκτός από εξειδικευμένες και κατά παραγγελία λύσεις, η Red Pill IT Solutions έχει υλοποιήσει και διαθέτει, Custom λύση που αφορά στην κάθετη αγορά των μεταφορικών εταιριών (Εθνικών Μεταφορών) για την διαχείριση των ειδικών απαιτήσεων της.Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας απαιτήσεις και πως μπορούμε να φέρουμε το Softone στα μέτρα σας!