Η Red Pill IT Solutions και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουμε την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση οποιασδήποτε ιδιαίτερης απαίτησής σας σε λογισμικό, που αφορά σε λειτουργικά συστήματα, Windows, Windows Mobile, Android, Εφαρμογές Internet κλπ.

Με εμπειρία που ξεπερνά τα 20 χρόνια, σε ανάπτυξη λογισμικού και έχοντας αντιμετωπίσει πληθώρα απαιτήσεων - προκλήσεων, είναι περισσότερο από βέβαιο, ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε την καλύτερη λύση στο πρόβλημά σας.

Σε κάθε έργο λογισμικού που αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε, έχουμε ως βασικό στόχο, να καλύψουμε το 100% των απαιτήσεων του πελάτη, χωρίς περιττές υπερβολές, αλλά ούτε και εκπτώσεις στην ποιότητα, ενώ πάντα προσπαθούμε να δώσουμε ένα αποτέλεσμα που θα είναι λειτουργικό και εύχρηστο, όχι μόνο από την οπτική του προγραμματιστή, αλλά κυρίως από εκείνη του τελικού χρήστη.


Έχουμε υλοποιήσει εφαρμογές λογισμικού σε γλώσσες Cobol, Pascal, Visual Fox Pro, Delphi, C# (.NET) και Java, που σε ότι αφορά στις εφαρμογές Internet (Web Applications) και Web Sites, έχουν συνδυαστεί με τεχνολογίες ASP.NET, PHP, HTML και CSS.

Παράλληλα προσπαθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής και να αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα λογισμικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας απαιτήσεις ...